klima Karré | Technopor

technopor-klimakarreTechnopor er blevet udvalgt til at indgå i kataloget for Københavns Klimakarré, udvalgt blandt 152 løsninger, og vi indgår under temaet Fællesskaber som løsning på behovet om multifunktioneller arealer.!

“Københavns Klimakarré er et nyt og omfattende byfornyelsesprojekt, der gennemføres i Helsingborggadekarréen i Skt. Kjelds Kvarter, Klimakvarteret, i København. I perioden april 2014 – april 2015 gennemføres forprojektet for det efterfølgende hovedprojekt. Forprojektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og skal, gennem en innovationsdrevet involvering af karréens ejere, beboere og virksomheder, afdække behovet for og fi nde løsningerne til en bæredygtig byfornyelse. Resultaterne af forprojektet samles i et katalog, der skal være til inspiration for karréens ejere og beboere samt rådgivere og andre ejendomme. Med forprojektet skabes en overgang til hovedprojektet, der er det byggeprojekt i Helsingsborggadekarréen, hvor de konkrete løsninger udføres 1:1.”

Se katalog : Københavns Klimakarre Inspirationskatalog Del 1 og 2 behovsafdækning og løsninger