Omkring | Technopor

Hvem er vi?

TECHNOpor Danmark

TECHNOpor Danmark startede i 2007, og har siden da været en seriøs deltager i markedet for anlægs- og isoleringsopgaver der stiller skærpede krav til materialer og egenskaber.

Denne udvikling er årsag til at vi kan sige at vi er blandt de ypperste, når en entreprise bryder grænser og stiller ekstra høje krav til produktets egenskaber.

Disse egenskaber kan eksempelvis være bæreevne, rumvægt, kemiske resistens eller lignende.

Denne udvikling har endvidere ført til at vi i dag er repræsentant for de skandinaviske lande, inklusiv Grønland og Færøerne.

Hvad laver vi?

Vi tilbyder anlægsløsninger med et stærk teknisk produkt, med et grønt aftryk.

TECHNOpor Danmark er med, når din entreprise går ud over normens rammer.
Som leverandør af glasskumgranulat til anlægsbranchen er vi stolte over at være med til nogle af de mest spændende og krævende opgaver vi som leverandør kan blive stillet over for.

TECHNOpor glasskumgranulat er i besiddelse af tekniske egenskaber, der udmærker sig ved, blandt andet, at have en lav rumvægt og en meget høj trykstyrke. Kombinerer man dette med drænende egenskaber, opnås et materiale der er særligt velegnet til opgaver hvor konventionelle produkter ikke helt slår til. Nedenfor nævnes enkelte af de opgaver TECHNOpor kan være behjælpelig med at løse

  • Vejbyggeri
  • Taghaver m.m.
  • Parkeringsdæk
  • Industribyggeri
  • Kompenseret fundering
  • Anlægsprojekter

Vi står selvfølgelig til rådighed for dit projekt. Ønskes mere viden eller har I et konkret projekt, ser vi frem til at høre fra Jer.

TECHNOpor påtager sig ikke rådgiveransvar i forbindelse med kundeprojekter, og kan ikke drages til ansvar for mangelfuld projektering eller beregning.

Vores historie

2007 -
TECHNOpor Handels Gmbh udvider sit forhandlernetværk til Danmark, og TECHNOpor Danmark er en realitet.
2010 -
Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning sætter det ambitiøse og prisvindende byggeri af Center for renhold på Hauser Plads igang. TECHNOpor bliver valgt som leverandør til denne spændende opgave.
2011 -
Den gamle produktionsgrund i Aalborg, kendt som “Eternitgrunden” er i gang med et spændende boligprojekt der skal bringe liv og atmosfære tilbage til denne centrale placering i Aalborg. TECHNOpor vælges som leverandør til en særligt krævende del-entreprise.
2012 -
Israels Plads i København påbegynder totalombygning efter mange år i forfald. Til den krævende opgave med at løse isoleringsopgave og bundopbygning på hele den kommende nye plads vælges TECHNOpor som leverandør efter strenge kriterier af Københavns Kommunes rådgiver.
2013 -
TECHNOpor Danmark er medleverandør til det spændende byggeri Up Cycle House der opføres i Nyborg, i samarbejde med RealDania Byg og Lendager Arkitekter.
2014 -
2014 er året hvor der igangsættes en lang række spændende projekter inden for have- og landskabsarkitektur. Dette område er nu det største område i TECHNOpor Danmark, og i samarbejde med de mange visionære landskabsarkitekter rundt omkring i tegnestuerne, er dette forretningsområde samtidig ledende på sit felt i Europæisk regi. 
2015 -
2015 er et år hvor vi har haft en fortsat vækst inden for have- og landskabsarkitektur, med mange sjove og udfordrende opgaver.

Endvidere er 2015 året hvor der blev iværksat vejbyggerier i samarbejde med Vejdirektoratet. TECHNOpor glasskumgranulat er et uforligneligt materiale til brug i vejkonstruktioner i eksempelvis bløde bundforhold, og materialets høje friktionsvinkel gør indbygning i eksempelvis ramper for brotilkørsler til en opgave der i dag kan løses langt hurtigere end med traditionelle metoder. 

Godkendelse

TECHNOpor glasskumgranulat er CE godkendt i henhold til Europæisk norm 13055-1:2002.

Der udføres løbende kontrol med produktet, ligesom der løbende udarbejdes ingeniørrapporter på mange af vores opgaver. Rapporter kan rekvireres ved personlig henvendelse.